Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bądź aktywny w letnie dni - zapraszamy do 13. Akademii Zdrowia
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zapraszamy na Piotrkowski CUP 2019 - 21 lipca 2019 r. - ORLIK Bujny
Zapraszamy na badania mammograficzne - 30 lipca 2019 r. - Sulejów, 31 lipca 2019 r. - Wolbórz

Regulamin używania herbu, flagi, logo Powiatu PiotrkowskiegoHerb Powiatu Piotrkowskiego


Proporcje - 1 : 1,15

Herb powiatu piotrkowskiego – obok flagi urzędowej – jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-własnościowym i symbolem lokalnej społeczności.

 1. Herb umieszczany jest w sali obrad Rady Powiatu, w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego oraz na budynkach należących do Powiatu Piotrkowskiego. Prawo do wykorzystywania herbu przysługuje Staroście Powiatu Piotrkowskiego, Zarządowi Powiatu i Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 2. Herb umieszczany jest z okazji publicznych uroczystości powiatowych w miejscu ich odbywania.
 3. Herb umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Starosty Powiatu Piotrkowskiego.
 4. Herb umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych powiatu.
 5. Herb umieszczany jest na drukach urzędowych Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.
 6. Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez komórki Starostwa Powiatowego, działające z upoważnienia starosty.
 7. Użycie herbu przez instytucje działające poza strukturami Starostwa Powiatowego, także przez organizacje społeczne, zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych, może nastąpić tylko za zgodą Starosty Powiatu Piotrkowskiego.Flaga Powiatu Piotrkowskiego


Proporcje - 1 : 1,57

Flaga (barwy) powiatu piotrkowskiego są zewnętrznymi znakami rozpoznawczym powiatu. Są one – obok herbu powiatu – najważniejszymi znakami i symbolami wspólnoty samorządowej.

 1. Flagę urzędową powiatu podnosi się z okazji uroczystości, świąt państwowych i rocznic powiatowych na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę samorządowych władz powiatowych i jednostek organizacyjnych oraz w miejscach publicznych wskazanych przez władze powiatu.
 2. W dni powszednie wywiesza się flagę powiatu piotrkowskiego na budynkach władz powiatowych oraz siedzibach instytucji powiatowych oraz siedzibach jednostek organizacyjnych powiatu piotrkowskiego.
 3. W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne należy:
  1. rano podnieść flagę urzędową na szczyt masztu, a następnie opuścić ją do połowy wysokości masztu,
  2. wieczorem podnieść flagę do szczytu masztu, a następnie powoli opuszcza na dół,
  3. jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym przewiązać ją czarną wstęgą.
 4. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia.Logo Powiatu Piotrkowskiego

         
Proporcje - 1 : 1,25

Logo Powiatu Piotrkowskiego jest znakiem promocyjnym i może być używane:

 1. podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Powiat Piotrkowski jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem,
 2. podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Powiat Piotrkowski
 3. do sygnowania wydawnictw Powiatu Piotrkowskiego,
 4. jako element identyfikacyjny na wszelkich materiałach promocyjnych, upominkach i pamiątkach związanych z Powiatem Piotrkowskim,
 5. w innych przypadkach jeżeli jest to związane z promocją Powiatu Piotrkowskiego.

Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze specyfikacją. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji Logo.
Prawo do używania Logo przysługuje:

 1. Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego,
 2. Starostwu Powiatowemu,
 3. jednostkom organizacyjnym Powiatu Piotrkowskiego,
 4. Radnym Rady Powiatu Piotrkowskiego w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.


Podmioty zewnętrzne nabywają prawo do użycia herbu po otrzymaniu stosownej zgody. Przyjmuje się, że pisemne wyrażenie zgody na objęcie danego przedsięwzięcia patronatem honorowym/patronatem głównym/patronatem itp. Starosty Powiatu Piotrkowskiego, równe jest wyrażeniu zgody na zastosowanie herbu na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z tym przedsięwzięciem.
W przypadku innej formy udziału Samorządu Powiatu Piotrkowskiego w danym przedsięwzięciu - współorganizacja, współfinansowanie itp., na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z tym przedsięwzięciem należy zastosować logo Powiatu Piotrkowskiego.
W materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z przedsięwzięciem, które zarówno objęte jest patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, jak i współorganizowane lub współfinansowane przez Powiat Piotrkowski, zasadne jest użycie obu znaków graficznych (herb i logo).
Wykorzystane barwy w palecie kolorów CMYK
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.