Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bądź aktywny w letnie dni - zapraszamy do 13. Akademii Zdrowia
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zapraszamy na Piotrkowski CUP 2019 - 21 lipca 2019 r. - ORLIK Bujny
Zapraszamy na badania mammograficzne - 30 lipca 2019 r. - Sulejów, 31 lipca 2019 r. - Wolbórz

Rolnictwo


Powierzchnia powiatu wynosi 142 912 ha, z czego użytki rolne stanowią 95 806 ha, w tym:
- grunty orne – 80 363 ha
- użytki zielone – 14 639 ha.
Dominują gleby klasy V i VI, które zajmują 43,1% powierzchni użytków rolnych, gleby IV klasy stanowią 37,5%, a II i III 19,4%.

Na terenie powiatu piotrkowskiego funkcjonuje 14 tysięcy gospodarstw rolnych. Ponad 3800 rolników trudni się hodowlą bydła (mięsnego bądź mlecznego). Na ich stanie jest obecnie ponad 28 tysięcy sztuk bydła. Obsada bydła na terenie powiatu wynosi około 30 sztuk na 100 ha użytków rolnych. Wiodąca w tej dziedzinie jest gmina Czarnocin z obsadą 49 sztuk na 100 ha.
5661 rolników to producenci trzody chlewnej. W sumie w powiecie jest obecnie blisko 440 tysięcy sztuk świń. Blisko połowę z tej liczby, bo 195 tysięcy produkuje zagłębie trzody chlewnej, czyli rolnicy z gminy Grabica. To stanowi 4% całej polskiej produkcji - 11,7 mln sztuk w czerwcu 2014 roku (dane z GUS), na 380 powiatów.
Produkcja zwierzęca w powiecie jest wysoka i przewyższa średni poziom produkcji krajowej, a w szczególności żywca wieprzowego. W gminie Grabica obsada trzody chlewnej dochodzi do 500 sztuk na 100 ha użytków rolnych, a średnia w powiecie wynosi blisko 210 sztuk na 100 ha użytków rolnych, co daje powiatowi pierwsze miejsce w województwie łódzkim. Zmeliorowanych jest ogółem 37% całej powierzchni użytków rolnych. W strukturze zasiewów zboża zajmują 75% ze zdecydowaną przewagą żyta, a w następnej kolejności są to: mieszanki zbożowe, owies, jęczmień i pszenica. Około 10% powierzchni zajmuje uprawa ziemniaka. Pozostałą powierzchnię zajmują okopowe pastewne, kukurydza, rzepak i inne (warzywa gruntowe, zioła).

Największą obszarowo gminą jest Wola Krzysztoporska – 17 041 ha (w tym użytki rolne 14 060 ha), a najmniejszą gmina Czarnocin – 7 274 ha (w tym użytki rolne 6 301 ha).

Pod względem przyrodniczym teren powiatu jest znacznie zróżnicowany. Obszar centralny i zachodni są prawie bezleśne (6 ÷ 10%), natomiast w gminach położonych nad rzeką Pilicą, Luciążą, Czarną Konecką (obszar dawniej Puszczy Pilickiej), udział lasów jest wysoki. Zalesienie w gminach:
- Sulejów – 44%,
- Ręczno – 37%,
- Aleksandrów – 33%.
Obszary te i ich położenie stwarzają bardzo dobre warunki dla rozwoju agroturystyki.
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.