Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bądź aktywny w letnie dni - zapraszamy do 13. Akademii Zdrowia
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zapraszamy na Piotrkowski CUP 2019 - 21 lipca 2019 r. - ORLIK Bujny
Zapraszamy na badania mammograficzne - 30 lipca 2019 r. - Sulejów, 31 lipca 2019 r. - Wolbórz

Zapraszamy na spotkanie
Kategoria: Organizacje pozarządowe12 lipca 2019 r.

Zapraszamy na spotkanieOgłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe25 czerwca 2019 r.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe25 czerwca 2019 r.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe18 czerwca 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Piotrkowskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o konkursie
Pobierz plik DOC Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe18 czerwca 2019 r.

Drugi otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Ogłoszenie o konkursie
Pobierz plik DOC Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe23 maja 2019 r.
     Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 688) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 20.05.2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego." - (stanowiąca załącznik nr 1).

      Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 688).

      Realizację zadania zaplanowano w okresie od 14.06.2019 r. do 11.09.2019 r., a wnioskowana kwota to 6 300,00 zł ( słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).

      Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uznając celowość realizacji ww zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.